Project Description

ประเทศไทยคือจุดเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนก

นกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนกที่พบได้ทั่วไปในเขตชีวภาพอินโดมาลายา โดยมีความเกี่ยวพันกับอนุทวีปอินเดียไปทางทิศตะวันตก โดยเฉพาะนกทางภาคใต้ของไทยมีความเกี่ยวพันกับนกในเขตอนุภูมิภาคซุนดาไปทางตะวันออกเฉียงใต้
เทือกเขาทางภาคเหนือของไทยทอดแนวมาจากที่ราบสูงทิเบตซึ่งมีนกสายพันธุ์ป่าเขตภูเขาจำนวนมากและในฤดูหนาว นกประจำถิ่นจะบินหนีหนาวมาจากเขตชีวภาพพาลีอาร์กติกตะวันออกและหิมาลัย