สัตว์ขาปล้อง2017-06-24T01:38:48+00:00

Project Description

ประเทศไทยคือสวรรค์ของสัตว์ขาปล้อง

สัตว์ขาปล้อง หรือก Phylum Arthropoda เป็นกลุ่มสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและขยายพันธุ์มากที่สุดในกลุ่มสัตว์ทั้งหมด
ประเภทต่างๆของสัตว์ขาปล้องประกอบด้วย Arachnida; Crustacea; Diplopoda (กิ้งกือ); Chilopoda (ตะขาบ); และ Hexopoda (แมลง) และสืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน จึงเป็นบ้านของสัตว์ขาปล้องสายพันธุ์ต่างๆจำนวนมากรวมถึงสายพันธุ์ที่ยังไม่มีคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์