ยินดีต้อนรับสู่ชุดภาพถ่ายสัตว์ป่าของประเทศไทย

“Thailand Wildlife” หรือ ชีวิตสัตว์ป่าไทย คือ ภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการรวมตัวกันของช่างภาพสี่ท่าน เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้การสื่อสาร การศึกษาและการรับรู้ของสาธารณะง่ายขึ้นผ่านทางภาพถ่ายสัตว์ป่าของเรา

เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายในการให้บริการภาพถ่ายสัตว์ป่าคุณภาพสูงแก่ท่านที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอันเหลือเชื่อของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการศึกษา รายงานด้านการอนุรักษ์ แผ่นพับ บทความ หนังสือ นิทรรศการ เว็บไซต์หรือการนำเสนองาน เพราะภาพถ่ายสัตว์ป่าอันสวยงามเป็นองค์ประกอบหลักของความพยายามในการสื่อสารงานขององค์กรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์

การศึกษา การวิจัยและการรณรงค์ระดับโลก สมควรได้รับการสนับสนุนด้วยภาพถ่ายระดับโลกเช่นกัน ช่างภาพของ “Thailand Wildlife” ได้รวบรวม ชุดภาพถ่ายส่วนบุคคล ของแต่ละท่านเพื่อเปิดเป็นแหล่งข้อมูลแก่สาธารณะในการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งกรมป่าไม้ หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนด้านสัตว์ป่าสามารถเข้าถึงและใช้งานภาพถ่ายจากคลังภาพได้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ThailandWildlife.com คือ การบริการสังคมแบบส่วนตัวโดยช่างภาพมืออาชีพที่มีเป้าหมายในการ สนับสนุนประเทศไทยในระดับบุคคล

มีอะไรบ้างบนเว็บไซต์ของเรา…

คลังภาพออนไลน์ชวนตะลึงที่แสดงบางส่วนของภาพถ่ายที่ดีที่สุดของเรา เป็นภาพถ่ายของความหลากหลายทางชีวภาพอันสมบูรณ์ของผืนป่าประเทศไทย

สุดยอดคลังรูปภาพออนไลน์ที่พร้อมให้การสนับสนุนต่อโครงการอนุรักษ์และการศึกษาในประเทศไทย

ชุดโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าและเรื่องราวประกอบภาพสำหรับใช้ในการนำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพแก่เด็กๆในประเทศไทย

เยี่ยมชมคลังภาพเพื่อการอนุรักษ์ของเรา ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในคอลเล็คชั่นภาพถ่ายสัตว์ป่าไทยระดับคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดบนอินเตอร์เน็ต อันประกอบด้วยภาพถ่ายคุณภาพสูงกว่า 4,000 ภาพที่ได้มาตรฐานเชิงเทคนิคสูงสุดซึ่งเราได้รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ด้านงานอนุรักษ์ของนักอนุรักษ์และนักการศึกษาของไทย ทั้งนี้ภาพถ่ายทั้งหมดของเราเป็นภาพถ่ายสัตว์ป่าและวิวทิวทัศน์ป่าตามธรรมชาติในประเทศไทย

หรือชมคลังภาพ “นิทรรศการออนไลน์” ของเรา โดยคลังภาพเหล่านี้จะนำเสนอภาพถ่ายที่ดีที่สุดของเราที่รวมไว้ในกลุ่มเดียวกันเพื่อความเพลิดเพลินของท่าน จัดเรียงตามประเภทใหญ่ๆจากงานที่ช่างภาพแต่ละท่านได้ถ่ายสะสมไว้ ท่านสามารถจะชมภาพถ่ายอันหลากหลายของ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ความหลากหลายทางชีวภาพ แมลงและผืนป่าของประเทศไทย เรานำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ดีที่สุดของประเทศไทย