“สายพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบดั่งหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน การทำลายล้างชีวิตพวกเขาเหล่านั้นโดยน้ำมือของพวกเราโดยขาดความยั้งคิดเป็นดั่งการเผาคลังหนังสือโดยที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือในนั้นเลย”

JOHN DINGELL

“สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ที่ต้องใช้เวลาหลายล้านปี ที่จะแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมก็คือ การทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสายพันธุ์สูญสิ้นไป ด้วยการทำลายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ การกระทำที่โง่เขลานี้จะเป็นสิ่งที่ลูกหลานของพวกเราในอนาคต จะไม่มีวันให้อภัยเรา”

E. O. WILSON

“วิธีการเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าเหล่านั้นไว้ได้คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นแหล่งที่สัตว์ป่ารวมถึงสัตว์และพืชอื่นๆอีกหลายล้านสายพันธุ์ต้องพึ่งพาอาศัยกัน”

DAVID ATTENBOROUGH