เราต้องขออภัยด้วยเนื่องจากในขณะนี้เราสามารถตอบคำถามของท่านเป็นภาษาอังกฤษได้เพียงภาษาเดียว เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถตอบคำถามของท่านเป็นภาษาไทยได้ในเร็วๆนี้